(d) Ketenbreed Leren (Jeugdhulp)

€ 0,00

Wie? Rob Gilsing (Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie)

Wat? Workshop

Wanneer? dinsdag 12 maart, 11.00 - 12.00 uur

Waar? OV 3.19

Omschrijving:

Hoe kunnen jongeren, ouders en hulpverlening zo vastlopen in een door ieder goed bedoelde maalstroom van misverstanden, aannames en gewoontes? Deze vraag is beantwoord door onderzoek naar de unieke levensverhalen van 31 jongeren. Wat zijn de rode draden die we uit deze verhalen kunnen halen? Wat kunnen we ervan leren? Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in transformatie, presenteert de belangrijkste bevindingen van het onderzoek. Daarna gaan de workshopdeelnemers aan de hand van concrete casussen met elkaar in gesprek: wat valt op, wat zijn de lessen, wat zou jij anders gedaan hebben? Tegen het eind van de workshop presenteren de verschillende groepjes deelnemers hun conclusies en kijken we hoe deze zich verhouden tot de algemene conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek.

Jeugdhulp in Transformatie | De Haagse Hogeschool