Examencommissie Vraag maar Raak!

€ 10,00

Wie? Wies Mes

Wat? Workshop

Wanneer? dinsdag 14 maart, 9.15 - 10.30 uur

Waar? OV 5.06

Omschrijving:

In juli ontvangt iedere eerstejaars student een bindend studieadvies (BSA). Wil je weten wat dit precies betekent, wat de mogelijke gevolgen zijn en wat moet je doen om in aanmerking te komen voor uitstel.

Of wil je weten of je recht hebt op een extra herkansing omdat je door ziekte of andere reden een toets niet hebt kunnen maken. Heb je dyslexie of denk je extra hulp of ondersteuning nodig te hebben bij je studie en wil je hier meer over weten. Wanneer is iets plagiaat of fraude en wat betekent dit voor mij als ik door de examencommissie uitgenodigd wordt voor een gesprek rondom vermoeden van onregelmatigheid. Al dit soort informatie kan aanbod komen in deze workshop.

Aan de hand van vragen van de deelnemers wordt informatie gegeven door leden van de examencommissie SWE.