Casuïstiek-bespreking William Schrikker Groep

Uitverkocht
€ 30,00

- Wie: William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (Floortje Poels)

- Wat: bijwonen casuïstiekbespreking

- Wanneer: dindag 14 maart (9.15 uur - 12 uur) of donderdag 16 maart (9.15 uur - 12 uur)(maak een keuze)

- Waar: op locatie (i.v.m. de veiligheid krijg je de locatie later via de email)

William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering werkt voor een bijzondere doelgroep. Zij bieden hulp en ondersteuning aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking. Bij veel van de cliënten is er sprake van een complexe problematiek. Een beperking is immers levenslang en heeft gevolgen op alle leefgebieden. Het gaat om thuissituaties waar ernstige opvoedproblemen zijn ontstaan. Of waar een jongere in aanraking is gekomen met het jeugdstrafrecht. De hulpvraag en de hulp vereisen maatwerk. 

In een groepje van 4 studenten mogen jullie een casuïstiek-bespreking bijwonen op locatie. De studenten moeten hiervoor wel vooraf verklaring geheimhouding tekenen. Na je bestelling ontvang je ongeveer een week voorafgaand aan de bijeenkomst een uitnodiging met daarin de locatie. 

LET OP! Vorig jaar hebben zich studenten ingeschreven die niet zijn komen opdagen. Als dat nog eens gebeurt, dan kunnen we in de toekomst niet meer deze activiteit aanbieden. Deze activiteit vraagt namelijk voorbereiding van de externe partner en is slechts zeer beperkt beschikbaar voor een grote groep studenten. Realiseer je vooraf dat je moet reizen voor deze activiteit en dat je om 9.15 aanwezig moet zijn in Rijswijk. Realiseer je ook dat hier een professionele houding van je wordt verwacht: jas uit, telefoon 3 uur helemaal weg, actief deelnemen en op tijd komen! Het annuleren van deze activiteit is niet mogelijk en levert een ENORME compensatieopdracht op.